De starttijden worden in de week voor de run bekend gemaakt.
Deze staan dus momenteel nog niet online.

De volgorde van starten en de tijdblokken zien er als volgt uit: