Over de organisatie

Stichting Survivalrun Vollenhove organiseert jaarlijks een survivalrun in en rond Vollenhove.

Wie zijn wij?
Het bestuur en de werkgroepen worden gevormd door mensen die één ding gemeenschappelijk hebben: het streven naar een goed georganiseerde survivalrun op de tweede zaterdag van november. Daar doen we alles aan. In de afgelopen jaren hebben we veel geleerd. En van fouten die we maken, leren we nog steeds.

Naast de Stichting Survivalrun Vollenhove (SSV) is er ook een Trainingsgroep Survival Vollenhove (TSV). Dit zijn twee afzonderlijke organisaties, met een eigen bestuur. Maar in de praktijk trekken we zo veel mogelijk samen op en hebben we elkaar nodig. Zo zetten de leden van TSV zich in voor de organisatie van de survivalrun. Het bestuur van SSV stelt materialen beschikbaar die gebruikt worden bij trainingsactiviteiten. Zo helpen we elkaar waar dat kan.

Doelstelling
De doelstelling van Stichting Survivalrun Vollenhove is vastgelegd in de statuten:

“De stichting heeft ten doel het organiseren van survivalruns en survivaltochten, zowel in wedstrijdverband als in recreatief verband, zulks in de meest uitgebreide betekenis genomen, en voorts het verrichten van alle mogelijke rechtshandelingen, die de onderhavige doelstelling mochten bevorderen en mitsdien aan het bereiken van de onderhavige doelstelling dienstbaar mochten zijn.”

Werkgroepen
Voor de totale organisatie zijn verschillende werkgroepen ingesteld: