Deelnemersreglement

Voor de zekerheid wijzen wij op de volgende spelregels uit het Deelnemers Reglement, waarvan iedere deelnemer geacht wordt kennis te hebben genomen (hier vind je het complete reglement):

1.3 Opgaaf persoonsgegevens – Opgaaf van onjuiste persoonsgegevens ontslaat de SBN van al haar verplichtingen en verantwoordelijkheden jegens het lid-natuurlijk persoon en dit zal royement tot gevolg hebben.

1.5 Overdraagbaarheid deelnamebewijs – Deelnemen onder andermans naam is niet toegestaan. Een deelnamebewijs kan alleen worden overgedragen na voorafgaande toestemming van de wedstrijdorganisatie. Het staat de wedstrijdorganisatie vrij hiervoor geen toestemming te verlenen. Een overname van een startbewijs is pas geldig als de naam van de nieuwe deelnemer in het UVP zichtbaar is. Het tonen van een geldig legitimatiebewijs kan door de WO worden gevraagd bij het ophalen van het wedstrijdshirt en polsband.

1.16 Straftijd/diskwalificatie – Het parcours dient volledig afgelegd te worden, zonder hulp van derden, uitgezonderd het aanmoedigen, voorzien van sportdrank en –voeding, kleding en medische hulp. Koppels en teams mogen elkaar assisteren vanuit de hindernis. Een deelnemer mag zo vaak hij wil een hindernis proberen te nemen. Wanneer een hindernis niet of niet correct wordt genomen wordt de polsband ingenomen en volgt een straftijd van 2 uur. Wanneer hulp van derden wordt aanvaard, volgt diskwalificatie.

1.25 Fysieke conditie – Door deel te nemen aan een survivalrun, geeft een atleet aan in goede gezondheid te verkeren en over voldoende fysieke conditie te beschikken om de survivalrun te volbrengen.

Deelnemen aan Veno in the Wetlands kan vanaf 8 jaar (onder begeleiding van een volwassene) of vanaf 10 jaar (individueel). Deelname aan de wedstrijdcategorieën kan alleen als je in bezit bent van de licentie van de Survivalrun Bond Nederland (SBN).

De individuele recreatieve afstand van 8 km kan gebruikt worden als kwalificatierun voor het bemachtigen van een wedstrijdlicentie.